Calendar ortodox 9 iunie 2022. Creștinii ortodocși îl vor prăznui joi pe Sfântul Chiril al Alexandriei. Tot în această zi sunt sărbătoriți Sfintele cinci fecioare Tecla, Mariamni, Marta, Maria și Enata, Sfântul Mucenic Alexandru, episcopul Brusei, Sfântul Cuvios Chir, Sfântul Mucenic Anania, Sfântul Columba și Sfintele trei fecioare mucenite din Hio.

Calendar ortodox 9 iunie 2022. Ce sfânt mare sărbătorim

Sfântul Chiril al Alexandriei s-a născut în anul 370. Acesta a fost nepotul arhiepiscopului Teofil al Alexandriei și urmas al acestuia în scaunul episcopal. Sfântul Chiril a fost ales întaistator al scaunului Alexandriei, pe 18 octombrie 412, după 4 zile de la moartea unchiului său. Sfântul Chirial al Alexandriei a combătut invățătura lui Nestorie, care susține ca în Hristos exista două persoane, una dumnezeiască, a Fiului lui Dumnezeu, născut din veșnicie din Tatal, și alta omenească, a lui Iisus Hristos, născut din Fecioara Maria.

Acesta a învățat ca în Iisus Hristos sunt două firi, una dumnezeiască și una omenească, unite într-o singura persoana, cea a Fiului lui Dumnezeu. Chiril a fost scriitor prolific, el fiind și protagonistul principal al controverselor hristologice din secolele al IV-lea și al V-lea. Acest sfânt a fost figura centrală a Sinodului de la Efes din 431 care a culminat cu indepărtarea lui Nestorie din scaunul din Arhiepiscop al Constantinopolului. Sfântul Chiril a trecut la cele veșnice alături de Dumnezeu pe care a încercat să îl facă cunoscut tuturor oamenilor. Este pomenit în Biserica Ortodoxă atât în ziua de 9 iunie, cât și pe data de 18 ianuarie, impreuna cu Sf. Atanasie al Alexandriei.

Troparul Sfântului Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei, glasul al 3-lea:

Pe ierarhii Domnului, pe tâlcuitorii dogmelor; pe păstorii alexandrinilor propovăduitori ai adevărului, perechea cea iubită de Dumnezeu; pe străluciţii luminători, risipitori ai întunericului celor nelegiuiţi: pe Sfântul Atanasie cel Mare, secerătorul ereticilor, împreună cu Sfântul Ierarh Chiril, cel ce a cinstit precum se cuvine pe Născătoarea de Dumnezeu, veniţi toţi iubitorii de prăznuire şi adunându-ne cu veselie şi cu cântări să-i cinstim; că ei se roagă neîncetat lui Dumnezeu pentru noi toţi.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roşii…

Stih: Sfinte Părinte Chiril, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De la Dumnezeu primind harul cel dătător de lumină, Sfinte Părinte Chiril şi luminător strălucit arătându-te, raze cuvântătoare străluceşte nouă, prin pomenirea ta, ca după vrednicie să te lăudăm.

Stih: Sfinte Părinte Chiril, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Umplutu-te-ai de marea Lumină a Duhului, Înţelepte Chiril, ca un păzitor al poruncilor lui Hristos; şi curăţindu-te de patimi, te-ai făcut locaş adevărat al Preasfintei Treimi, Celei mai presus de toate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un plin de râvnă şi de îndrăzneală, Mărite Ierarhe Chiril, toate bârfelile cele potrivnice lui Dumnezeu ale ereziilor cele nelegiuite le-ai dat fără de greşeală pe faţă, apărând dreapta credinţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel dintâi dintre oameni care a călcat porunca Ziditorului amăgindu-se, a fost scos afară din desfătare; iar tu, născând pe Izbăvitorul, iarăşi l-ai chemat, Maică Fecioară, pe cel cumplit căzut