Peste un milion de români își serbează ziua marți, 8 noiembrie, de Sfinții Mihail și Gavriil. Această zi de mare sărbătoare are însă și mai multe tradiții și obiceiuri respectate de la an la an.

Fiecare Sfânt în parte însă are povestea lui. Spre exemplu, Sfântul Arhanghel Gavriil este considerat mesagerul veștilor bune. El a fost cel care le-a vestit Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana naşterea Fecioarei Maria.

De cealaltă parte, Sfântul Arhanghel Mihail este îngerul păzitor care s-a luptat cu îngerii răzvrătiţi împotriva lui Dumnezeu.

Sărbătoarea de marți, 8 noiembrie este și ultima sărbătoare a sfinților înainte ca postul Crăciunului să înceapă, lucru care o face cu mult mai importantă spre deosebire de altele.

În ceea ce privește tradițiile și obiceiurile, de Sfinții Mihail și Gavriil sunt interzise treburile casnice precum curățenia sau cusutul. De asemenea, este complet interzisă munca de orice fel.

O altă tradiție spune că persoanele care țin post pe 8 noiembrie vor fi ferite de boli, dar și de necazuri.

De asemena, de Sfinții Mihail și Gavriil se rostește și o rugăciune către aceștia despre care se spune că este făcătoare de minuni. Cei care o vor rosti în ziua de mare sărbătoare au șansa să își îndeplinească dorințele.

Aceasta este cea mai puternică rugăciune făcătoare de minuni, care are o încărcătură extrem de puternică.

“Sfinte și mare Arhanghele al lui Dumnezeu, Mihaile, care cel dintâi între îngeri stai dinaintea Treimii celei negrăite, sprijinul și păzitorul neamului omenesc, care ai zdrobit în Ceruri cu oștile tale capul prea-trufașului diavol și rușinezi pururea pe pământ răutatea și viclenia lui, la tine alergăm cu credință și ne rugăm ție cu dragoste: fii pavăza nestricată și coif tare Sfintei Biserici și neamului nostru dreptcredincios, păzindu-ne cu spada ta purtătoare de fulgere de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți.

 Nu ne lăsa pe noi, o, Arhanghele al lui Dumnezeu, fără ajutorul și ocrotirea ta, pe cei ce lăudam astăzi sfântul tău nume. Iată că, deși mult gresiți suntem, nu voim să pierim întru fărădelegile noastre, ci să ne întoarcem la Domnul, ca să ne călăuzească spre lucruri bune. 

Luminează mințile noastre cu lumina feței lui Dumnezeu, care strălucește totdeauna pe fruntea ta ca un fulger la arătare, ca să putem pricepe care este voia lui Dumnezeu, bună și desăvârșită, în ceea ce ne privește, și să cunoaștem toate câte se cuvine nouă să le facem și câte să le trecem cu vederea și să le părăsim. 

O, Sfinte Arhanghele Gavriil, desăvârşit lucrătorule, care cu numele şi cu fapta mărturiseşti puterea Celui-Preaînalt, către puţinătatea omenească apleacă-te cu îngăduinţă, şi veghează-ne în ceasul rugăciunii noastre, şi călăuzeşte-ne spre împlinirea a toată dreptatea, cu mulţimea harurilor anume încredinţate ţie, că noi în puternicul tău ajutor cutezăm a nădăjdui şi ascultătoarei tale slujiri următori năzuim a ne face. “,

este rugăciunea făcătoare de minuni, care trebuie rostită marți, 8 noiembrie, către Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil. Fii bucuria noastră şi învredniceşte-ne să fim bucuria ta, ca întru Domnul bucuriei duhovniceşte să ne veselim.

Rugăciunile noastre du-le la Dumnezeu cu iuţimea aripilor tale şi de vestirea ta mântuitoare nu ne lipsi pe noi, Binevestitorule, ca pe unii ce nădăjduim cu râvna duhului să biruim neputinţele cele trupeşti şi îngerilor asemănători să ne facem, ca dimpreună cu oştirile cereşti şi cu cetele drepţilor, spre împărăţia luminii celei neînserate cătând, din tot sufletul şi cu tot cugetul nostru să aducem mulţămită, laudă şi închinăciune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Treimea cea de-o-fiinţă şi nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!