Pentru români, Ziua de 5 decembrie are o însemnătate specială, mai ales pentru cei mici care așteaptă cu nerăbdare sosirea Moșului Nicolae. În fiecare an, aceștia își pregătesc ghetuțele cu grijă și emoție pentru a fi siguri că Moș Nicolae le va aduce darurile mult dorite.

Cei cuminți sunt răsplătiți de Moș Nicolae cu fructe și dulciuri, în timp ce cei mai puțin ascultători primesc o nuielușă ca avertisment că acțiunile lor sunt observate de Moș Nicolae. Aceasta este o modalitate prin care cei mici sunt încurajați să respecte indicațiile părinților și bunicilor lor, astfel încât să nu primească același cadou și de Crăciun. E important să fim conștienți că comportamentul nostru este observat și că trebuie să fim mereu amabili și respectuoși față de cei din jur.

În ziua de Ajun a Sfântului Nicolae, dar și în ziua în care sărbătorim pe Sfântul Nicolae, este recomandat să evităm certurile și discuțiile care pot aduce tristețe în familie. Aceste zile ar trebui să fie petrecute în armonie și cu multă milă față de cei aflați în nevoie.

O altă tradiție pe care o respectăm în fiecare an la data de 5 decembrie este să ne spălăm fața cu zăpadă (în cazul în care a nins) pentru a atrage prosperitate și sănătate în casă. Este un gest simbolic prin care ne dorim ca anul care urmează să fie plin de bucurii și realizări.

Un alt obicei frumos este aducerea în casă a crenguțelor de pom fructifer în ziua în care sărbătorim pe Sfântul Nicolae. Aceste crenguțe sunt așezate lângă icoane și dacă vor înflori până la Anul Nou, se crede că anul următor va fi unul plin de belșug și prosperitate.

În aceste zile speciale, ne rugăm Sfântului Nicolae să ne ocrotească și să ne ajute în toate necazurile noastre. Rugăciunea către Sfântul Nicolae este o expresie a încrederii și a speranței noastre în puterea rugăciunii.

*„Bunule păstor şi de Dumnezeu înţelepţite învăţător, Ierarhe al lui Hristos, Nicolae! Auzi-ne pe noi, păcătoşii (numele), care ne rugăm ţie şi chemăm în ajutor mijlocirea ta grabnică: vezi-ne pe noi, neputincioşii, care din toate părţile suntem vânaţi, de tot binele suntem lipsiţi şi cu mintea suntem întunecaţi din pricina puţinătăţii de suflet: grăbeşte, bineplăcutule al lui Dumnezeu, şi nu ne lăsa pe noi să rămânem în robia păcatului, ca să nu se bucure vrăjmaşii noştri şi să nu murim în lucrurile noastre cele viclene. Roagă-L pentru noi, nevrednicii, pe Făcătorul şi Stăpânul nostru, înaintea Căruia stai dimpreună cu cetele netrupeşti; milostiv fă-L către noi pe Dumnezeul nostru şi în viaţa de acum, şi în veacul ce va să fie, ca să nu ne răsplătească nouă după faptele noastre şi după necurăţia inimilor noastre, ci să ne dea nouă după bunătatea Sa.

Că spre solirea Ta nădăjduind, cu ajutorul tău ne lăudăm, ocrotirea ta în ajutor o chemăm şi, căzând la sfântă icoana ta, cerem ajutor: izbăveşte-ne pe noi, bineplăcute al lui Hristos, de relele care se abat asupra noastră şi potoleşte valurile patimilor şi nevoilor ce se ridică asupră-ne, ca pentru sfintele tale rugăciuni să nu ne cuprindă pe noi necazul şi să nu ne cufundăm în adâncul păcatelor şi în mocirla patimilor noastre. Roagă-L, Ierarhe Nicolae, pe Hristos Dumnezeul nostru, ca să ne dea viaţă paşnică şi iertarea păcatelor, sufletelor noastre mântuire şi mare milă, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”*

Să păstrăm în inimile noastre simbolurile și învățăturile sărbătorii Sfântului Nicolae și să ne bucurăm de magia și frumusețea acestui moment unic în fiecare an!