Bine ai venit sau revenit pe indemnulinimii.ro, site-ul ce incearca in fiecare zi sa va vina in ajutor cu un numar cat mai mare de informatii.

Daca acestea va sunt de folos, nu uitati sa impartiti informatiile si in grupurile din care faceti parte! Va multumim!

Vinerea mare este una dintre cele mai importante zile din Săptămâna Patimilor. Vezi mai jos semnificația acesteia și rugăciunea care se rostește!

Vinerea Mare este ultima zi de vineri dinaintea Paștelui și ultima zi din Postul Mare. Această zi mai este numită și Vinerea Paștelui, Vinerea Patimilor, Vinerea Neagră sau Vinerea Seacă. De asemenea, este ziua în care credincioșii țin o mulțime de tradiții creștine și rostesc rugăciuni. Vezi mai jos semnificația aparte a acestei zile, dar și cea mai puternică rugăciune pe care credincioșii o rostesc.

Vinerea Mare, cea mai neagră zi din istoria creștinismului

Vinerea Mare este cea mai neagră zi din istoria creștinismului, deoarece atunci Iisus a murit pentru mântuirea lumii.Aceasta este ultima zi de vineri dinaintea Paștelui și mai este numită și Vinerea Paștelui, Vinerea Patimilor, Vinerea Neagră sau Vinerea Seacă.

Potrivit scrierilor bisericești, se numește Vinerea Paștilor, pentru ca este ultima vineri dinaintea Paștelui, Vinerea Patimilor, deoarece în această zi a pătimit si a fost răstignit Iisus Hristos, iar Vinerea Seacă pentru că mulți români au obiceiul de a ține post negru.

De asemenea, este una dintre cele trei zile de sărbătoare religioasă creștină numite „Triduum Sacrum” din care fac parte Joia Mare, Vinerea Mare și Sâmbăta Mare.După credința creștină, în aceasta zi a fost răstignit și a murit pe cruce Iisus Hristos, pentru răscumpărarea neamului omenesc de sub jugul păcatului strămoșesc.

În această zi, mulți credincioși țin post negru și respectă o mulțime de tradiții creștine. Tot în această zi se face pomenire la Patimile lui Hristos și nu se consumă urzici sau oțet, deoarece Iisus a fost bătut cu urzici, iar buzele sale udate cu oțet.

Totodată, în Vinerea Mare nu se săvârșește niciuna dintre cele trei Sfinte Liturghii, iar ceremonia principală din această zi este scoaterea Sfântului Epitaf din altar si așezarea lui pe o masă în mijlocul bisericii.

Din cele mai vechi timpuri, se știe ca prin scoaterea Sfântului Epitaf retrăim coborârea de pe cruce a lui Hristos si pregătirea Trupului Său pentru înmormântare. De altfel, în Vinerea Mare, seara, se cântă Prohodul si se înconjoară biserica cu Sfântul Epitaf, care simbolizează trupul Mântuitorului.

Rugăciune pentru Vinerea Mare

Pe lângă tradițiile și obiceiurile creștine, în Vinerea Mare, credincioșii sunt îndemnați să rostească rugăciuni pentru iertarea păcatelor și binecuvântare.

Vezi mai jos cea mai puternică rugăciune pentru Vinerea Mare. O poți rosti pentru iertarea păcatelor, pentru sănătate, dar și pentru ocrotirea de necazuri.

„Doamne Iisuse Hristoase Mântuitorul cel dulce al sufletului meu în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit şi ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe.

Mă rog însă Bunătății Tale celei nespuse, să mă învrednicești cu Darul Tău, Doamne, ca și eu să pot răbda patimi pentru credința, speranța și iubirea ce le am către Tine, precum Tu Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea.

Întărește-mă, o, Doamne ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie și cu mare căință, și să urăsc cugetele mele și voințele mele cele rele. Sădește în inima mea întristarea de moartea Ta ca să o simt precum au simțit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi și femeile purtătoare de mir, ce stăteau lângă Crucea Ta.

Luminează-mi simțirile cele sufletești, ca să se miște și să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsuflețite, când s-au mișcat la Răstignirea Ta, și mai vârtos, cum te-a cunoscut tălharul cel credincios și pocăit, și ți s-a plecat, de l-ai pus în rai.

Dă-mi, Doamne, și mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia și-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi, și cu bună întoarcere și căință mă așează împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti.

Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa; Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care ridicat şi pironit fiind Domnul a mântuit lumea!

Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii, care ne-a mântuit de moartea păcatului.

Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat uşile iadului.

O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări şi câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele şi necazurile vieţii acesteia!

Şi fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm şi să ne apropiem de El, şi aşa, numai spre folosul nostru ne pedepseşte în această viaţă.

De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca, la necazurile, ispitele şi durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşti împreună şi răbdarea, puterea şi mulţumirea, căci cunosc, că neputincios sunt de nu mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face îndrăzneţ; pierdut de nu mă vei cerca; sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi Dumnezeiasca Ta putere şi cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc, acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”