Sfântul Vasile cel Mare, sărbătorit în Biserica Ortodoxă pe 1 ianuarie și 30 ianuarie alături de Sfinții Grigorie Teologul și Ioan Gura de Aur, s-a născut în 330 în Capadocia, într-o familie numeroasă cu cinci surori și frați care au devenit sfinți. Iată ce rugăciune să rostești pe 1 ianuarie 2024 pentru îndeplinirea tuturor dorințelor.

Rugăciunea pe care să o spui pe 1 ianuarie 2024 pentru îndeplinirea dorințelor

Educat de tatăl său, Vasile, profesor de retorică, el a asimilat cunoștințe din cultura păgână. După o carieră de profesor, Sfântul Vasile s-a dedicat monahismului, călătorind pentru a studia diferite forme de viață monahală. 

La revenirea în patrie, el a implementat regulile vieții monahale la Annesi, domeniul familiei sale, și a redactat Regulile vieții monahale. În confruntarea cu pnevmatomahii, a apărat dumnezeirea Sfântului Duh prin argumente din Scriptură și Tradiție.

Contribuția sa la Filocalie, alături de Sfântul Grigorie, și dezvoltarea termenilor ousia și hypostasis au susținut existența unei singure ousii și a trei ipostasuri în Dumnezeu.

Sfântul Vasile cel Mare a fost recunoscut pentru practica milosteniei și a înființat Vasiliada, un așezământ filantropic dedicat îngrijirii celor nevoiași. El a plecat la cele veșnice pe 1 ianuarie 379.

„Știu, Doamne, că cu nevrednicie mă împărtășesc cu preacurat Trupul Tău, și cu scump Sângele Tău, și sunt vinovat, și osânda îmi mănânc și-mi beau, nesocotind Trupul și Sângele Tău, al Hristosului și Dumnezeului meu; ci întru îndurările Tale nădăjduind, mă aproprii la Tine, Cel ce ai zis: Cel ce mănâncă Trupul meu și bea Sângele Meu, rămâne întru Mine și Eu întru el.

Îndură-Te deci spre mine, Doamne, și nu mă da spre batjocură pe mine păcătosul, ci fă cu mine după mila Ta;

și să-mi fie mie Sfintele acestea spre vindecare, și curățire, și luminare, și pază, și mântuire, și spre sfințirea sufletului și a trupului;

spre depărtarea a toată nălucirea și fapta vicleană, și lucrarea diavolească ce se lucrează cu dinadinsul întru mădularele mele; spre îndrăznirea către Tine și spre iubirea Ta;

spre îndreptarea vieții și spre întărire; spre adăugarea virtuții și a desăvârșirii; spre împlinirea poruncilor;

spre împărtășirea cu Sfântul Duh; spre merindea vieții veșnice, și spre răspuns bine primit la înfricoșata judecată a Ta, iară nu spre judecată, sau spre osândă.

Amin!”